Albertina Elemina Andersson

Hemäg, hjälteby | VALLA,GÖTEB

1873-10-07 Födelsedatum
1963-07-30 Dödsdatum

Gravsatt: 1963-08-12

VA 01 1269, 1270, 1271

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats