Alfred Kristiansson

Födelsedatum:1850-03-13
Dödsdatum:1920-02-20
Gravsatt:1920-03-05
Ort:LIND
Gravnummer:VA 02 2350, 2351

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn