Alice Berndtsson

Födelsedatum:1923-05-02
Dödsdatum:2018-08-03
Gravsatt:2018-08-30
Ort:Uteby
Gravnummer:VA 02 2039, 2040

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn