Allan Tage Andersson

Födelsedatum:1914-07-10
Dödsdatum:1976-11-27
Gravsatt:1976-12-03
Ort:NORUM,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2218, 2219

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn