Alma Beata Andersson

Födelsedatum:1892-03-11
Dödsdatum:1945-05-16
Gravsatt:1945-05-23
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2020

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn