Anna Lovisa Jonasson

Födelsedatum:1845-05-17
Dödsdatum:1926-02-27
Gravsatt:1926-03-09
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2285, 2286

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn