Anna Matilda Andersson

Födelsedatum:1899-05-05
Dödsdatum:1977-01-24
Gravsatt:1977-02-05
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2199, 2200

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn