Anni Andersson

Födelsedatum:1916-02-04
Dödsdatum:2014-08-08
Gravsatt:2014-09-02
Ort:HJÄLTEBY
Gravnummer:VA 02 2254, 2255

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn