Anni Viktoria Andersson

Födelsedatum:1895-05-07
Dödsdatum:1976-02-21
Gravsatt:1976-02-28
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2222, 2223

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn