Annika Andersson

Födelsedatum:1847-02-04
Dödsdatum:1932-01-25
Gravsatt:1932-02-04
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2148, 2149

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn