Artur Bernholt Andersson

Födelsedatum:1900-07-01
Dödsdatum:1900-12-16
Gravsatt:1900-12-26
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2188, 2189

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn