Artur Olin Andersson

Födelsedatum:1895-02-09
Dödsdatum:1939-01-25
Gravsatt:1939-02-07
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2176, 2177

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn