Arvid Oliver Andersson

Födelsedatum:1896-11-17
Dödsdatum:1985-12-15
Gravsatt:1986-01-03
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2297, 2298

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn