Aurora Andersson

Födelsedatum:1896-07-17
Dödsdatum:2002-12-01
Gravsatt:2003-04-28
Ort:NORUM
Gravnummer:VA 02 2089, 2090

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn