Bengt Bengtsson

Födelsedatum:1922-07-02
Dödsdatum:1997-02-15
Gravsatt:1997-03-20
Ort:KROSSEN, MJÖRN
Gravnummer:VA 02 2260, 2261

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn