Betty Andersson

Födelsedatum:1845-01-09
Dödsdatum:1930-02-28
Gravsatt:1930-03-12
Ort:TÅNGERÖD NEDERG.
Gravnummer:VA 02 2179, 2180

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn