Brita Ahlander

Höviksnäs ( i u | VALLA,GÖTEB

1910-08-21 Födelsedatum
1993-12-21 Dödsdatum

Gravsatt: 1994-05-06

VA 02 2057

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats