Brita Ahlander

Födelsedatum:1910-08-21
Dödsdatum:1993-12-21
Gravsatt:1994-05-06
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2057

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn