Britta Andersdotter

Födelsedatum:1830-04-16
Dödsdatum:1903-06-05
Gravsatt:1903-06-12
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2193, 2194

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn