Ellen Davida Wahlström

Födelsedatum:1900-10-07
Dödsdatum:1994-11-04
Gravsatt:1994-11-18
Ort:VALLA,GÖTEB, BERGFINKV.
Gravnummer:VA 02 2143, 2144

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn