Gustava Andreasson

Födelsedatum:1850-11-08
Dödsdatum:1940-04-15
Gravsatt:1940-04-20
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2041, 2042

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn