Inger Kristina Berndtsdotter

Födelsedatum:1849-09-29
Dödsdatum:1910-01-25
Gravsatt:1910-02-05
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2071, 2072

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn