Junis Zachrisson

Födelsedatum:1934-06-02
Dödsdatum:2014-05-10
Gravsatt:2014-10-31
Ort:Höviksnäs
Gravnummer:VA 02 2086

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn