Justina Andersson

Födelsedatum:1870-04-17
Dödsdatum:1954-03-23
Gravsatt:1954-04-01
Ort:MÄLLBY
Gravnummer:VA 02 2181, 2182

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn