Karl August Andreasson

Födelsedatum:1857-05-13
Dödsdatum:1939-08-01
Gravsatt:1939-08-07
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2344, 2345

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn