Lena Beata Berndtsson

Födelsedatum:1853-09-03
Dödsdatum:1936-07-30
Gravsatt:1936-08-08
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2045, 2046

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn