Rutger Petersson

Åbo, apelgården | VALLA,GÖTEB

1834-07-30 Födelsedatum
1883-11-30 Dödsdatum

Gravsatt: 1883-12-11

VA 02 2226, 2227

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats