William Andersson

Födelsedatum:1907-08-21
Dödsdatum:2001-07-29
Gravsatt:2001-08-08
Ort:MYGGENÄS
Gravnummer:VA 02 2157, 2158

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn