Alf Hermansson

Födelsedatum:1922-02-07
Dödsdatum:2013-07-15
Gravsatt:2013-09-13
Ort:Höviksnäs
Gravnummer:VA 03 3213

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn