Alfred Oskar Kristiansson

Födelsedatum:1887-04-29
Dödsdatum:1964-02-13
Gravsatt:1964-02-22
Ort:MORLANDA, GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3250

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn