Alida Maria Kristiansson

Födelsedatum:1899-06-28
Dödsdatum:1983-06-13
Gravsatt:1983-06-29
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3189, 3190

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn