Anna Beata Andersdotter

Födelsedatum:1874-01-04
Dödsdatum:1906-02-27
Gravsatt:1906-03-09
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3244, 3245

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn