Anna Maria Knutsson

Födelsedatum:1861-07-24
Dödsdatum:1933-04-26
Gravsatt:1933-05-06
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3029, 3030

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn