Anna Pettersson

Födelsedatum:1885-07-21
Dödsdatum:1987-11-04
Gravsatt:1987-11-15
Ort:VALLA, GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3051, 3052

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn