Astrid Vilhelmina Johansson

Födelsedatum:1911-06-12
Dödsdatum:2000-06-21
Gravsatt:2000-08-09
Ort:ANGERED
Gravnummer:VA 03 3134, 3135

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn