Axel Amberntsson

Födelsedatum:1877-04-27
Dödsdatum:1962-01-31
Gravsatt:1962-02-07
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3238, 3239

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn