Axel Berndtsson

Födelsedatum:1868-01-02
Dödsdatum:1914-11-07
Gravsatt:1914-11-15
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3025

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn