Beria Josefina Karlsdotter

Födelsedatum:1884-01-14
Dödsdatum:1899-06-25
Gravsatt:1899-07-01
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3144, 3145

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn