Berta Alice Linnea Bernhardsson

Födelsedatum:1904-07-30
Dödsdatum:1942-03-27
Gravsatt:1942-04-11
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3242, 3243

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn