Birgit Johansson

Födelsedatum:1913-10-04
Dödsdatum:1988-07-21
Gravsatt:1988
Ort:SVANVIK
Gravnummer:VA 03 3230, 3231

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn