Ellen Hutchinsson-Kay

Födelsedatum:1862-12-03
Dödsdatum:1930-07-01
Gravsatt:1930-07-04
Ort:VALLA,GÖTEBORG
Gravnummer:VA 03 3003, 3004

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn