Elsa Andersdotter

Födelsedatum:1828-03-25
Dödsdatum:1890-01-10
Gravsatt:1890-01-17
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3113, 3114

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn