Gustafva Alexandersdotter

Födelsedatum:1871-03-25
Dödsdatum:1908-10-13
Gravsatt:1908-10-23
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3134(2)

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn