Hanna Arvida Hermansson

Småbruksäg, röd | VALLA,GÖTEB

1888-07-30 Födelsedatum
1946-06-09 Dödsdatum

Gravsatt: 1946-06-15

VA 03 3211, 3212

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats