Helga Johansson

Födelsedatum:1926-11-23
Dödsdatum:2014-12-28
Gravsatt:2015-06-05
Ort:Göteborg
Gravnummer:VA 03 3162, 3163

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn