Henrik Olsson

Födelsedatum:1827-07-17
Dödsdatum:1904-11-13
Gravsatt:1904-11-19
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3082, 3083

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn