Ida Kristina Alfredsdottter

Födelsedatum:1896-11-17
Dödsdatum:1899-05-13
Gravsatt:1899-05-22
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3208, 3209, 3210

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn