Julia Johansson

Födelsedatum:1879-01-07
Dödsdatum:1968-01-29
Gravsatt:1968-02-10
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3186, 3187

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn