Karl Edvin Johansson

Födelsedatum:1881-11-20
Dödsdatum:1962-01-12
Gravsatt:1962-01-20
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3183, 3184, 3185

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn