Karl Oskar Alfredsson

Födelsedatum:1891-07-13
Dödsdatum:1919-02-10
Gravsatt:1919-02-25
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3171, 3172, 3173

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn