Karl Waldemar Karlsson

Födelsedatum:1891-12-06
Dödsdatum:1919-02-03
Gravsatt:1919-02-13
Ort:VALLA.GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3177, 3178

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn